دوره کاپشن دوز زنانه

طول دوره : 2ماه


طول دوره آموزش : 224 ساعت
طول آموزش نظری : 54 ساعت
طول آموزش عملی : 170 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره کاپشن دوز


كاپشن دوز كسي است كه بتواند از عهده شناخت ابزار كار ، راه اندازي چرخ كاپشن دوزي ، انواع دوخت ،اندازه گيري اندام ، تهيه الگو و آماده سازي آن ، محاسبه مقدار پارچه ، آستر، لايي ، پشم شيشه ، اسفنج ياپر قو لازم جهت كاپشن و كلاه برآيد . همچنين قادر به آماده كردن پارچه ، پوليش ، اسفنج ، پشم شيشه جهت برش ، پياده كردن الگو روي پارچه ، برش پارچه ، دوخت ، اپل گذاري ، آستر كشي ، چرخكاري تزئيني، زيپ ، تزيينات كاپشن و كلاه ، دوخت انواع زيپ ، دوخت آستر و چرخكاري آن و دوخت تكمه و جا
تكمه باشد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.این دوره پیشنیاز ندارد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


 •  توانايي شناخت ابزار كار و كاربرد آن
 •  توانايي راه اندازي و دوخت با انواع چرخ كاپشن دوزي
 • توانايي انواع دوخت
 •  توانايي شناخت اندام
 •  توانايي اندازه گيري اندام
 •  توانايي تهيه الگوي اساس كاپشن و كلاه
 •  توانايي آماده سازي الگو جهت برش
 •  توانايي محاسبه مقدار پارچه ، آستر ، لايي ، پشم شيشه ، يا اسفنج ، يا پر قـو لازم بـراي كاپـشن و كلاه آن
 •  توانايي آماده كردن پارچه ، پوليش يا اسفنج و يا پشم جهت برش
 •  توانايي پياده كردن الگو روي پارچه ، آستر ، لايي ، پشم شيشه يا اسفنج يا پـر قـو بـراي كاپـشن و كلاه
 • توانايي برش پارچه جهت برش كاپشن وكلاه
 •  توانايي دوخت كاپشن و كلاه
 •  توانايي تهيه اپل و دوخت آن
 •  توانايي آستر كشي
 •  توانايي چرخكاري تزييني كاپشن و كلاه
 • توانايي تزيينات كاپشن و كلاه
 • توانايي دوخت انواع زيپ و چرخكاري آن
 •  توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار