دوره ضخیم دوز زنانه

طول دوره : 3ماه


طول دوره آموزش : 445 ساعت
طول آموزش نظری : 109 ساعت
طول آموزش عملی : 336 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره ضخیم دوز


ضخيم دوز زنانه اصطالحاً به فردي اطالق ميشود كه توانایی شناخت الگو و دوخت انواع پارچه هاي پاييزي و زمستاني را براي تمامي افراد را داشته باشد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند. نازک دوز زنانه پیشنیاز این دوره می باشد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


  •  رسم الگوي كت و پالتو
  •  دوخت كت و پالتو
  •  رسم الگوي جليقه
  •  دوخت جليقه
  •  رسم الگوي باراني و شنل
  •  دوخت باراني و شنل