دوره دوزنده چادر و مقنعه

طول دوره : 5 جلسه


طول دوره آموزش : 188 ساعت
طول آموزش نظری : 76 ساعت
طول آموزش عملی : 112 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل 1 روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره دوزنده چادر و مقنعه 


دوزنده چادر و مقنعه کسی است که توانایی راه اندازی، نصب و کار با انواع ماشین دوخت، ترسیم الگوی انواع چادر، مقنعه، کلاه زیر مقنعه و پیشانی بند، دوخت انواع چادر را کداشته باشد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.این دوره پیشنیاز ندارد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


  • راه اندازی و نگهداری ماشین دوخت
  • رسم الگوی مقنعه، کلاه زیر مقنعه و پیشانی بند
  • دوخت الگوی چادر
  • دوخت چادر، مقنعه، کلاه زیر مقنعه و پیشانی بند
  • انجام مراحل پایانی در چادر و مقنعه