دوره گلدوزی با چرخ (گلدوزی ماشینی)

طول دوره : 1ماه


طول دوره آموزش : 360 ساعت
طول آموزش نظری : 111 ساعت
طول آموزش عملی : 249 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره گلدوز با چرخ (گلدوز ماشینی)


گلدوز ماشيني كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند علاوه بر انتخـاب پارچـه ،نـخ ،سوزن و طرح مناسب تعويض سوزن، پركردن و جاانداختن ماسوره در مـاكو، قيچـي كـاري ، علامـت گـذاريپارچه بر اساس طرح و برش آن، انتقال طرح به پارچه و به كارگـاه كـشيدن پارچـه مـورد نظـر، راه انـدازي ومتوقف كردن انواع ماشين گلدوزي و دوخت با انواع پايه ها و ژتون ها ي ماشين را بـه دقـت انجـام دهـد و ازعهده ساده دوزي، زيگزاگ دوزي، كردونه، خامـه دوزي، دوردوزي، پـردوزي، آرام دوزي، زري دوزي، مخمـلدوزي، بـردري دوزي، چـشمه دوزي، تـارعنكبوت دوزي، ژوردوزي، تكـه و چهـل تكـه دوزي، لايـه دوزي، كانوادوزي، پولك و منجوق ومرواريد دوزي با ماشين گلدوزي برآمده و توانايي نگهداري از ماشـين، سـرويس، روغنكاري و نظافت آن را داشته باشد و از حوادث نيز پيشگيري نمايد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.این دوره پیشنیاز ندارد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


 •  توانايي ابزار شناسي
 •  توانايي شناخت مواد مصرفي گلدوزي
 •  توانايي برش كاري و علامت گذاري
 •  توانايي انتقال طرح بر روي پارچه هاي مختلف
 • توانايي جا انداختن پارچه در كارگاه
 •  توانايي شناخت و راه اندازي ماشين گلدوزي
 •  توانايي رنگ شناسي
 • توانايي اجراي انواع دوختهاي گلدوزي
 •  توانايي برطرف كردن عيوب احتمالي در هنگام كار
 •  توانايي اطوكشي پارچه گلدوزي شده
 •  توانايي شستشو و نگهداري و درخشان كردن پارچه هاي گلدوزي شده
 •  توانايي تشخيص لكه ها و از بين بردن آن ها
 • توانايي عيب يابي و رفع عيب از ماشين گلدوزي