دوره لباس شب و عروس

طول دوره : 2ماه


طول دوره آموزش : 216 ساعت
طول آموزش نظری : 46 ساعت
طول آموزش عملی : 170 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره دوزنده لباس شب و عروس


خياط لباس شب و عروس كسي است كه بتواند از عهده تهيه و رسم الگوي انـواع لبـاس شـب و عـروس بـراساس ژورنال، سفارش مشتري و ...، دوخت انواع لباس شب و عروس، تـور سـر، دسـتكش، ژيپـون و ديگـرمتعلقات لباس، انجام دوختهاي تزئيني بر اساس ژورنال، سفارش مشتري و ابتكار خود، اتوكاري، بسته بندي وكار روي مانكن برآيد. همچنين با حوادث ناشي از كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني آشـنايي كامـل داشـته باشد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.دوره نازک دوز و ضحیم دوز پیشنیاز این دوره می باشند.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


  •  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني 
  •  توانايي شناخت ابزار كار خاص لباس شب و عروس و كاربرد هر يك
  • توانايي كار با انواع چرخ خياطي اورلوك سه نخ، پنج نخ، راسته دوز صنعتي و سردوز
  • توانايي دوخت هاي مقدماتي(اوليه) خاص لباس شب و عروس
  • توانايي تهيه الگوي لباس شب و عروس
  • توانايي برش انواع مدل لباس شب و عروس
  • توانايي دوخت لباس شب و عروس
  • توانايي انجام دوخت هاي تزئيني
  • توانايي بسته بندي لباس شب و عروس 
  • توانايي كار روي مانكن