دوره بچگانه و دخترانه دوز

طول دوره : 2ماه


طول دوره آموزش : 246 ساعت
طول آموزش نظری : 44 ساعت
طول آموزش عملی : 202 ساعت


ساعت و روزهای برگزاری کلاس


حداقل سه روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه به انتخاب هنرجو) صبح ها: 9 الی 13 | بعداز ظهر: 17 الی 19


هزینه و شهریه دوره


شهریه به صورت اقساطی قابل پرداخت است (تعداد اقساط به طول دوره وابسته است)


توضیحات دوره بچگانه و دخترانه دوز


بچگانه و دخترانه دوز كسي است كه با توجه به ژورنال، مدلهاي موجود و سـفارش مـشتري بتوانـد نـسبت بـه
رسم الگو، برش و دوخت انواع لباس بچگانه و دخترانه اقدام نمايد.

این دوره مناسب چه کسانی می باشد؟


تمامی بانوان علاقه مند به هنر طراحی و دوخت می توانند در این دوره شرکت کنند.این دوره پیشنیاز ندارد.

در این دوره چه مهارت هایی را یاد میگیرید؟


  •  توانايي شناخت ابزار كار
  • توانايي راهاندازي، سرويس، نگهداري و دوخت با انواع چرخ خياطي و ماشينهاي صنعتي
  •  توانايي پيشگيري از حوادث ضمن كار و رعايت بهداشت و نكات ايمني
  • توانايي دوختهاي مقدماتي
  •  توانايي شناخت و اندازهگيري اندام
  •  توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد
  •  توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه
  •  توانايي برش انواع لباس نوزاد و دخترانه
  • توانايي دوخت انواع لباس نوزاد
  •  توانايي دوخت انواع لباس دخترانه